Plastmont Bureš, s.r.o.

Plastmont Bureš, s.r.o.

ARMATURY


EROX Vřetenové šoupátko

vřetenové šoupátko z korozivzdorné oceli - na svislou, rovnou a hladkou betonovou stěnu. Vřeteno točivé nestoupající, absolutně volný průtok.

Určení:

Pro odpadní, komunální a průmyslovou odpadní vodu, pro čistírny odpadních vod, vodohospodářské využití apod. při dovolené pracovní teplotě do 50°C a dovoleném pracovním přetlaku do 0,06 MPa.

Použití:

Obousměrná uzavírací armatura.

EROX materiál - nerez Jmenovitá světlost DN
150 200 250 300 400 500 600 700 800
typ 101 CrNi 18 10 x x x x x x x x x
typ 102 CrNiMoTi 17 12 2 x x x x x x x x x
EROX materiál - nerez Jmenovitá světlost DN
900 1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000
typ 101 CrNi 18 10 x x x x x x x x
typ 102 CrNiMoTi 17 12 2 x x x x x x x x

Ovládání:

Šoupátkovým klíčem, ručním kolem nebo s využitím stojanu. Uzávěr zavírá, otáčíme-li ovládacím koncem doprava.

Ochrana proti korozi: Díly z ušlechtilých ocelí jsou mořené a pasivované.

Montáž a údržba:

  • Montuje se jako celek na rovnou a hladkou betonovou stěnu pomocí chemické kotvy
    Fischer RM a kotevních šroubů RGM.
  • Pro EROX DN 150 až DN 800 je určena chemická kotva Fischer RM 12 a kotevní šrouby RGM M12. Vrtákem Ø14 vrtejte díry do hloubky 110.
  • EROX DN 900 až DN 1200 – kotva Fischer RM 20, šrouby RGM M20, vrták Ø25, díry do hloubky 170.
  • EROX DN 1400 až DN 1600 – kotva Fischer RM 24, šrouby RGM M24, vrták Ø28, díry do hloubky 210.
  • EROX DN 1800 a DN 2000 – kotva Fischer RM 30, šrouby RGM M30, vrták Ø35, díry do hloubky 280.

Vřeteno a vřetenovou matici je dovoleno mazat výhradně tukemPlastmont Bureš, s.r.o.

velkoobchod

VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město

 

Armatury - EROX Vřetenové šoupátko:   JMA