Plastmont Bureš, s.r.o.

Plastmont Bureš, s.r.o.

ARMATURY


HADE Koncová klapka PTK-G

koncová klapka

se svislým talířem - na svislou, rovnou a hladkou betonovou stěnu

Pro gravitační proudění, s odtokem převážně nad hladinou vody. Vhodná pro klidnou hladinu.

Vysoká odolnost proti UV záření a korozi.

Minimální ztráta tlaku při vypouštění v důsledku svislého talíře klapky.

výrobek montáž Jmenovitá světlost DN
150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000
PTK-G na stěnu x x x x x x x x x x x

Určení: pro vodohospodářské využití, odpadní, komunální a průmyslovou odpadní vodu, pro čistírny odpadních vod apod. Dovolená pracovní teplota od -50oC do +70oC. Dovolený pracovní přetlak ve směru proti průtoku je max. 0,01 MPa (1 m vodního sloupce od horní hrany průtoku), krátkodobě (do 72 hodin) je dovoleno zanoření do 5 metrů vodního sloupce od spodní hrany průtoku, tedy max. 0,05 MPa (5 m vodního sloupce).

Použití: na ochranu odvodňovacích stok a potrubí před zpětným zaplavením. PTK-G není uzavírací armatura.

Připojovací rozměry: přeneste polohy montážních otvorů z rámu na stěnu.

Není dovoleno vrtat otvory pro kotevní šrouby skrze rám.

Materiály hlavních dílů: těleso, kotevní deska, závěs a talíř klapky je z vysokohustotního polyethylenu PE-HD, čep závěsu nerez, samolepící těsnění na stěnu je z pryže NEOPREN.

Ovládání: pracuje samočinně.

Ochrana proti korozi: díly z ušlechtilých ocelí jsou mořené a pasivované.

Montáž a údržba:

Montuje se jako celek na svislou, rovnou a hladkou betonovou stěnu. Čep závěsu klapky musí být nahoře. Mezi stěnu a kotevní desku nalepte samolepící těsnění. K upevnění použijte chemickou kotvu Fischer RM 10 a kotevní šrouby RGM M10. Chemická kotva, kotevní šrouby včetně podložek a matic a samolepící těsnění jsou příslušenstvím dodávky. Vrtákem Φ12 vrtejte díry do hloubky 90.Plastmont Bureš, s.r.o.

velkoobchod

VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město

 

Armatury - HADE Koncová klapka PTK-G:   JMA