Plastmont Bureš, s.r.o.

Plastmont Bureš, s.r.o.

Betonové výrobky


Betonové roury hrdlové

Betonové roury jsou určeny k výstavbě kanalizace pro vody dešťové, pro splaškové odpadní vody, nebo jiná potrubí, která jsou provozována jako potrubí s volnou hladinou.

Z hlediska ekologie a užitných vlastností jsou betonové trouby nejvhodnějším materiálem se zaručenou vodotěsností jak spoje, tak celého kanalizačního řadu. Trouby jsou součástí celého odvodňovacího systému včetně vstupních šachet, dešťových uličních vpustí, dvorních dešťových vpustí a štěrbinových žlabů.

Vrcholové zatížení trub - vysoká únosnost umožňuje jejich použití nejen bez podbetonování, ale i bez následného dobetonování, čímž se kanalizační řad vytvořený z betonových trub stává ekonomicky nejvýhodnější.

Vodotěsnost kanalizačního řadu dle ČSN EN 1610 zajišťují spoje jednotlivých trub zabezpečené pryžovým těsněním zabudovaným v hrdle, odpovídajícím normě ČSN EN 681-1, vodotěsný beton dle ČSN 73 1321.

betonová roura betonová roura
detail spoje
betonová roura
rozměr trouby
označení dílce vybavení vnitřní průměr DN (mm) stavební délka (mm) celková délka (mm) tloušťka stěny t (mm) hmotnost (kg) vrcholové zatížení Pu (kNm-1)
TBH-Q 300/2500/Z - 300 2 500 2 575 65 450 90
TBH-Q 400/2500/Z DEHA 400 2 500 2 580 80 760 70
TBH-Q 500/2500/Z DEHA 500 2 500 2 585 85 929 90
TBH-Q 600/2500/Z DEHA 600 2 500 2 585 100 1 316 110


Plastmont Bureš, s.r.o.

velkoobchod

VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město

 

Betonové výrobky, betonové roury hrdlové:   Prefa Brno, Eurobeton MABA, Prefa Grygov, Betonika