Plastmont Bureš, s.r.o.

Plastmont Bureš, s.r.o.

Betonové výrobky


Železobetonové roury hrdlové

(se zabudovaným integrovaným těsněním)

Železobetonové trouby jsou určeny k výstavbě kanalizace pro dešťové vody, splaškové odpadní vody a jiná potrubí, která jsou provozována jako potrubí s volnou hladinou. Trouby jsou armované tak, aby splňovaly požadovanou únosnost dle projektu stavby. Na základě  požadavků projektanta lze vyrábět trouby i s jinou únosností.

Únosnost ve vrcholovém tlaku - odpovídá třídě únosnosti 135.

Vodotěsnost kanalizačního řadu dle ČSN EN 1916 zajišťují:

  • spoje jednotlivých trub zabezpečené pryžovým těsněním zabudovaným v hrdle, odpovídajícím normě ČSN EN 681-1
  • beton odolný proti průniku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8

Pro napojení kanalizačních přípojek provádíme do trub vývrty.

betonová roura betonová roura
detail spoje
betonová roura
rozměr trouby
označení dílce vnitřní průměr DN (mm) stavební délka (mm) celková délka (mm) tloušťka stěny t (mm) hmotnost (kg) třída betonu
TZH-Q 300/2500/Z 300 2500 2575 65 478 C 35/45
TZH-Q 400/2500/Z 400 2500 2580 80 770 C 35/45
TZH-Q 500/2500/Z 500 2500 2585 85 1039 C 35/45
TZH-Q 600/2500/Z 600 2500 2585 100 1420 C 35/45


Plastmont Bureš, s.r.o.

velkoobchod

VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město

 

Železobetonové roury hrdlové (se zabudovaným integrovaným těsněním): Prefa Brno, Prefa Grygov, Betonika