Plastmont Bureš, s.r.o.

Plastmont Bureš, s.r.o.

Odpadní trubky a tvarovky


HT-Systém (PPs)

Snadno a rychle sestavitelné - odolávají teplotě 100˚C - dokonale těsní - variabilní - ekologické.

odpadní trubkyOdpadní trubky a tvarovky odolávají vysokým teplotám. Jsou vyráběné z nesnadno hořlavého polypropylénu dle ČSN EN 1451-1 v dimenzích DN 32-160. Jsou určeny pro výstavbu a rekonstrukci svislých i ležatých vnitřních odpadů. Lze je používat pro odvod odpadních a splaškových vod z objektů bytové výstavby, občanské vybavenosti, průmyslových a zemědělských objektů, včetně laboratorních pracovišť, zatížených vysokými koncentracemi kontaminantů. Trubky a tvarovky mohou být dlouhodobě vystaveny stálé teplotě do 100˚C, krátkodobě i 135˚C. Jednotlivé prvky jsou pružně spojovány pomocí dvojbřitého těsnícího kroužku. Dle ČSN 73 0823 jsou zařazeny do třídy hořlavosti B - nesnadno hořlavé. Výrobky jsou certifikovány autorizovanou osobou č. 224 ITC a.s. Zlín.

HTEM trubka s hrdlem trubka s hrdlem je dodávána ve stavebních délkách 150, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000mm, nehrdlované "řezivo" HTGL je dodáváno v délce 5000m. Spojování se provádí pomocí násuvných hrdel a dvojbřitého těsnícího kroužku.
HTAM samostatné hrdlo samostatné hrdlo jeho nasunutím na jakýkoliv zbytek trubky nebo na "řezivo" 5000 mm lze obdržet plnohodnotnou trubku s hrdlem požadované délky. Nasunutí lze usnadnit nanesením montážního maziva.
HTL samostatné hrdlo samostatné hrdlo prodloužené má funkci dilatačního členu v případě, že je v konstrukci použita trubka delší než 2000 mm. Dodáváno v rozměrech DN 40 až DN 100.
HTB koleno koleno je dodáváno v úhlech 15˚, 30˚, 45˚, 60˚, 87,5˚ a splňuje všechny požadavky kladené na projekci a realizaci v rekonstrukcích i novostavbách.
HTEA odbočka odbočka dovoluje připojení boční větve o průměru menším nebo rovném průměru hlavní větve. Je dodávána v úhlech 45˚, 67,5˚a 87,5˚.
HTDA dvojitá odbočka 2 odbočka dvojité rovinné provedení 45˚, 67,5˚,.87,5˚.
HTED rohová odbočka rohová odbočka dvojité provedení ve kterém boční větve svírají úhel 90˚.
HTEP rohová paneláková odbočka rohová odbočka speciální provedení pravé a levé s větvemi DN 100 a DN 70 pro instalace v bytových jádrech.
HTR redukce nesouosá redukce nesouosá je prvek, kterým je možné plynule zvyšovat profil potrubí. Je vyráběn v rozměrech DN 50/40, DN 70/40, DN 70/50, DN 100/50, DN 100/70, DN 125/100, DN 150/100, DN 150/125. V rozměrech DN 100/50 a DN 100/70 je dodáván i v tzv. krátkém provedení, jehož délka nepřesahuje délku hrdla.
HTMM spojka dvouhrdlá spojka dvouhrdlá nachází uplatnění při spojování zbytků trubek a všude tam, kde je třeba spojit dva hladké konce potrubí.
HTU přesuvka přesuvka je nepostradatelný díl při dodatečném spojování trubek, opravách či při dodatečném včleňování odboček apod. do již stávajícího vedení.
HTS připojovací kus připojovací kus je prvek, sloužící k bezproblémovému připojení zařizovacích předmětů k odpadnímu potrubí. Jako těsnění jsou dodávány gumové manžety HTGM.
HTSW připojovací koleno 90˚ připojovací koleno 90˚ nachází uplatnění všude tam, kde není vhodné použít HTS připojovací kus. Je dodáváno v rozměrech DN 40/30, DN 40/40, DN 50/40.
HTDSW dvojité připojovací koleno 90˚ dvojité připojovací koleno 90˚ v rozměru DN 50/50.
HTGM gumová manžeta gumová manžeta je těsnící kus do HTS, HTSW a HTDSW mající velkou toleranci vůči připojovanému průměru (-3mm). Prostřednictvím těchto manžet lze připojit, bez dodatečného těsnění, rovné konce trubek od vnějšího průměru 28 až po 54mm.
HTUG přechodka z litiny na PPS přechodka z litiny na PPS umožňuje pružné a těsné napojení litinového potrubí do hrdla PPS potrubí. K utěsnění slouží GA set - těsnění pro HTUG, který není součástí tvarovky.
GA set těsnění pro HTUG GA set toto těsnění je zároveň přechodem z rovného konce PPS trubky do hrdla litinové trubky.
HTM zátka zátka zaručuje těsné uzavření hrdla, vyhovující tlakovým zkouškám přetlakem i podtlakem 0,05 MPa.
HTRE čistící tvarovka čistící tvarovka je konstrukčně jednoduchý čistící kus dodávaný již od profilu DN 50 až po DN 150.
HTHL 805, 807, 810 větrací hlavice větrací hlavice pro nadstřešní odvětrání hlavního svislého potrubí v rozměrech DN 50, 70, 100.
HTHL 900 přivzdušňovací ventil přivzdušňovací ventil pro přisávání na vedlejších svodech.
HTPO instalační objímka instalační objímka pevná dvoušroubová slouží k pevnému ukotvení potrubí, např. tvarovek nebo hrdel trubek.
HTVO instalační objímka instalační objímka volná dvoušroubová kotví rovné úseky potrubí a umožňuje dilataci potrubí.
Připevňovací šrouby a matice HTPO a HTVO


Plastmont Bureš, s.r.o.

velkoobchod

VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město

 

Odpadní potrubí HT-Systém (PPs): Osma