Plastmont Bureš, s.r.o.

Plastmont Bureš, s.r.o.

Potrubí pro kanalizaci


KG-Systém (PVC)

PVC roury a tvarovky hladké KG

Pro výstavbu ležaté kanalizace, pevné - do hloubek až 6 m, dlouhodobě stabilní, chemicky odolné, ekonomické.

OsmaKanalizační trouby a tvarovky vyráběné z neměkčeného PVC - U dle ČSN EN 1401-1 v dimenzích DN 110-500, s kruhovou tuhostí SN4 a SN8. Jsou určeny pro výstavbu a rekonstrukci kanalizačních sítí a domovních kanalizačních přípojek v rozsahu ČSN 73 6760.

Lze je používat pro odvod odpadních a splaškových vod z objektů bytové výstavby, občanské vybavenosti, průmyslových a zemědělských objektů, zatížených běžnými kontaminanty. V průměrech DN 100- DN 200 mohou být trubky a tvarovky vystaveny stálé teplotě do 60˚C, v průměrech DN 250 - DN 500 do 40˚C. Dle ČSN 73 0823 jsou zařazeny do třídy hořlavosti B - nesnadno hořlavé.Výrobky jsou certifikovány autorizovanou osobou č. 224 ITC a.s. Zlín.

KGEM trouba s hrdlem roura je dodávána ve stavebních délkách 500, 1000, 2000, 5000mm, v případě větších zakázek i v délkách 3000 a 6000mm. Spojování se provádí pomocí hrdel a jazýčkového těsnícího kroužku.
KGB koleno roura je dodáváno v úhlech 15˚, 30˚, 45˚, 67˚, 87,5˚ a spolu s odbočkami splňuje všechny požadavky spojené s výstavbou a rekonstrukcí kanalizačních přípojek.
KGEA odbočka roura dovoluje připojení boční větve o průměru menším nebo rovném průměru hlavní větve. Je dodávána v úhlech 45˚ a 87,5˚.
KGAM hrdlový díl roura je samostatné hrdlo, jehož nalepením na jakýkoli zbytek trouby lze obdržet plnohodnotnou troubu s hrdlem požadované délky. K lepení je možno použít běžná lepidla na PVC-U.
KGU přesuvka roura je nepostradatelný díl při dodatečném spojování trub, opravách či při včleňování odboček do již stávajícího vedení.
KGM hrdlový uzávěr roura zaručuje těsné uzavření hrdla, vyhovující tlakovým zkouškám přetlakem i podtlakem 0,05 MPa.
KGK víčko roura slouží k zamezení vnikání nečistot do rovného konce potrubí. Neumožňuje těsné uzavření.
KGMM spojka dvouhrdlá roura nachází uplatnění při spojování zbytků trub a všude tam, kde je třeba spojit dva hladké konce potrubí.
KGR redukce nesouosá roura je prvek, kterým je možné plynule zvyšovat profil potrubí. Je vyráběn v rozměrech DN 125/100, DN 150/100, DN 200/150, DN 250/200, DN 300/250, DN 400/300.
KGUSM přechodka z PVC na kameninu roura vytváří systémový spoj mezi rovným koncem PVC trouby a kameninovým hrdlem. Do kameninových hrdel určených pro temování je nutno vložit gumový O kroužek, do tzv. L hrdel s gumovým těsněním nikoli.
KGUS přechodka z kameniny na PVC roura je prvek, jehož prostřednictvím lze napojit rovný konec kameninového potrubí do hrdla PVC potrubí bez použití dodatečného těsnění. Součástí tvarovky je gumová manžeta s vysokou rozměrovou tolerancí vůči kamenině.
KGRE čistící tvarovka roura usnadňuje montáž revizních šachet a je nepostradatelnou součástí kanalizačních přípojek. Všechny díly jsou zhotoveny z nerezavějících materiálů.
KGF-S/B šachtová vložka roura nebo též prosuvka slouží k pružnému a těsnému spojení betonové revizní šachty s procházející PVC troubu. Její světlost v místě gumového těsnění odpovídá vnějšímu průměru procházející trouby. Použitý materiál - polyuretan - a tvarování zaručují dokonalé spojení s betonem.
KGUG přechodka z litiny na PVC roura umožňuje pružné a těsné napojení litinového potrubí do hrdla PVC potrubí. K utěsnění slouží GA set - vícenásobný těsnící kroužek, který není součástí tvarovky.
GA set těsnění roura těsnění pro KGUG. Toto těsnění je zároveň přechodem z rovného konce PVC trouby do hrdla litinové trubky.
montážní mazivo     je dodáváno v praktickém obalu, usnadňuje kompletaci potrubí
KG náhradní těsnící kroužek roura jehož chemická odolnost vyhovuje běžným odpadním vodám. V případě vyššího chemického zatížení např. ropnými látkami doporučujeme KG - ropný těsnící kroužek.
KGHL 600 lapač střešních splavenin roura je nezámrzný velice flexibilní polypropylénový dílec k připojení okapového svodu. Je opatřen vyjímatelným košem na nečistoty a suchou zápachovou uzávěrou.
KGHL 606 dvorní vpusť roura je dodávána v provedení pro potrubí DN 100 a 150 s nosností 5 až 7 tun.
KGHL 710.1, 712.1, 715.1, 720.1 zpětná klapka roura zpětná klapka z ABS je univerzální tvarovka z vysoce houževnatého plastu, sloužící zároveň jako čistící tvarovka, zpětná klapka nebo uzávěr. Samotná klapka je z nerezové oceli a je opatřena aretací.
KGPO instalační objímka dvoušroubová roura nezbytná pomůcka ke správnému ukotvení potrubí.


Plastmont Bureš, s.r.o.

velkoobchod

VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město

 

PVC roury a tvarovky hladké KG:   Osma, PIPELIFE, KACZMAREK, REHAU